Covid 19 - Read about the safety measures at our restaurants.
Disclaimer

Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden op deze link bekijken.

Disclaimer

U kunt onze disclaimer op deze link bekijken.

Klantendienst - klachtenregeling BAVET

Klachten m.b.t. de aankoop van producten van Bavet kunt u aan ons bedrijf melden als volgt:

- Per brief/post op het adres: Bavet - Heidestraat 9 - 9820 Merelbeke
- Per e-mail: info@bavet.eu

Wij zullen zo snel mogelijk op uw klacht reageren en alles in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden.

Hierna vindt u tevens een link naar de URL van het Europees platform voor de regeling van onlinegeschillen: http://ec.europa.eu/odr.

Want to stay informed?