BAVET open an't zèètje!

BAVET OOSTENDE 2 | Bavet
& 'T ZICHT EP DE ZJI IS VOE NIETN MADAM.

Ei gie do! Nee nie Guido! Gie me jen oar, kom je toen eki droain me je forchette?

Bavet is e restorang op de diek vo menschn tegoare te briengn. Wieder maken da je ier op je gemak zit en van e goe spaghetti ku genieten en e teusje ku drienkn.

Grjit voe joe te verwelkomn ep de schonste terrasse an de Belgische kust, me ne goe spaghetti & een fris pintje.Want to stay informed?